Advocaten

Marleen Meeus

  • Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent afgestudeerd op 3 juli 1992
  • Licentiaat Economisch Recht aan de Université Libre de Bruxelles (1992 – 1994)

Zij is sedert 12 maart 1996 opgenomen op het tableau van advocaten van de Balie Gent en bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) ingeschreven onder het nummer BE 0812 587 806

Sedert vele jaren is zij actief in verkeersrecht, schade en schadeloosstelling, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.   Zij neemt haar tijd om naar haar cliënten te luisteren en gaat op zoek naar concrete oplossing voor hun problemen.

Vesselina Bourova

foto Lina
  • Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent afgestudeerd op 3 juli 2006

Zij is sedert 26 april 2011 opgenomen op het tableau van advocaten van de Balie Gent en bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) ingeschreven onder het nummer BE 0819 394 533

Als medewerker helpt zij mee in de behandeling van de diverse dossiers in de diverse domeinen.

Close Menu